Politika zasebnosti

Politika zasebnosti v skladu z Uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju Uredba).

V tem obvestilu so na voljo informacije o tem, kako obdelujemo vaše podatke, ki jih pridobivamo v povezavi s spletno stranjo simfin.si.

Kadar nam pošljete e-poštno sporočilo na e-naslov, ki je objavljen na spletni strani (info@simfin.si), nam posredujete svoje osebne podatke. Cenimo zaupanje, ki nam ga izkazujete, s tem da nam zaupate svoje osebne podatke, zato se kot upravljavec podatkov zavezujemo, da bomo vse vaše osebne podatke hranili na varnem mestu in jih ustrezno varovali v skladu z veljavnimi predpisi. Zaupane podatke bomo uporabljali izključno za namene, navedene v tem dokumentu, in jih v nobenem primeru ne bomo delili z nepooblaščenimi osebami. Vaši osebni podatki se lahko obdelujejo za druge namene le, če za takšno obdelavo podate izrecno soglasje. V takem primeru imate vedno pravico soglasje kadarkoli preklicati, na kar boste opozorjeni že pri pridobivanju soglasja.

1. Obdelava osebnih podatkov

To spletno stran upravlja družba Simfin d.o.o., Partizanska cesta 38, 2310 Slovenska Bistrica, telefonska številka: (02) 845 31 05, e-pošta: info@simfin.si.

Kontakt za varstvo osebnih podatkov: telefob (02) 845 31 05 ali e-pošta: info@simfin.si.

Uporabniki osebnih podatkov so zaposleni pri upravljavcu in obdelovalci, ki podatke obdelujejo samo v okviru svojih delovnih obveznostmi, skladno s pooblastili. Osebni podatki se lahko posredujejo tretjim osebam samo, če obstaja za to ustrezna pravna podlaga. Določene obdelave osebnih podatkov se lahko prenesejo na druge obdelovalce. Vsak obdelovalec je zavezan k varovanju osebnih podatkov v skladu z Uredbo in veljavno.

2. Vaše pravice

Prosimo, preberite, kakšne so vaše pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, v skladu z Uredbo. V skladu z Uredbo in pod pogoji, ki so tam določeni imate naslednje pravice:

 • Pravica do pozabe (znana tudi kot »izbris podatkov«): Če ne želite več, da se vaši osebni podatki obdelujejo, ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za nadaljnjo hrambo, lahko od upravljavca podatkov zahtevate, da se osebni podatki izbrišejo in se torej prenehajo obdelovati.
 • Pravica do dostopa: Od upravljavca podatkov lahko zahtevate informacijo o tem, ali se vaši osebni podatki obdelujejo ali ne, kateri podatki se obdelujejo in kje ter za katere namene se ti podatki obdelujejo.
 • Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov: Od upravljavca podatkov lahko zahtevate osebne podatke, ki se nanašajo na vas, če bi jih želeli prenesti k drugemu upravljavcu podatkov.
 • Pravica do popravka: Od upravljavca podatkov lahko zahtevate popravek nepravilnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas.
 • Pravica do pritožbo: Kot posameznik, na katerega se podatki nanašajo, imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu.
 • Pravica preklicati soglasje: Preklic soglasja, v primeru, da ga podate, mora biti enako preprost kot podaja soglasja.

Svoje pravice lahko pri upravljavcu uveljavljate na podlagi pisne zahteve, ki jo posredujte po pošti oziroma po elektronski pošti info@simfin.si, razen pravice do preklica soglasja, ki se poda na način kot je opisan pri posamični zbirki podatkov.

Kot posameznik imate pravico vložiti pritožbo glede obdelave osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, www.ip-rs.si, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

3. E-pošta

Obiskovalci tega spletnega mesta imate možnost, da nam pošljete e-poštno sporočilo na elektronski naslov info@simfin.si.

 • Katere podatke zbiramo: Prejmemo osebne podatke (ime in priimek, e-naslov in morebitne druge osebne podatke), ki jih navedete v sporočilu.
 • Namen zbiranja podatkov: Vaše podatke uporabljamo zgolj zato, da se lahko odzovemo na vaše e-poštno sporočilo.
 • Koliko časa hranimo podatke: Vaše e-poštno sporočilo hranimo v e-poštnem nabiralniku, in sicer za poljuben oz. nedoločen čas, razen če zahtevate izbris.
 • Kako lahko soglasje prekličete: Izbris osebnih podatkov lahko zahtevate tako, da nam pišete po elektronski pošti info@simfin.si. Vaše podatke bomo trajno izbrisali iz naše podatkovne zbirke, razen če imamo podlago za njihovo nadaljnjo hrambo.
 • Katere so vaše druge pravice: Imate pravice, navedene pod točko 2.
 • S kom delimo podatke: Vaših osebnih podatkov ne delimo z nobenimi nepooblaščenimi tretjimi osebami.

4. Piškotki

Spletna stran simfin.si za svoje delovanje ne uporablja piškotkov.

5. Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z Uredbo in veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.
Pri tem upravljavec zagotavlja organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, ki preprečujejo nepooblaščeno uporabo, spremembo, uničenje ali izgubo ter ostalo nepooblaščeno obdelavo osebnih podatkov. Postopke in ukrepe podrobneje določa pravilnik o varstvu osebnih podatkov, sprejet pri upravljavcu.
Upravljavec se ne poslužuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev.


Nazaj na začetno stran